Camera Equipment

אדריכלות ובנייה

Camera Equipment

ליווי התקדמות הבנייה בסרטון וידאו ערוך ומצולם הן באמצעות רחפן והן מהקרקע באמצעות מייצב וידאו בשילוב תמונות סטילס של אדריכלות הפרויקט.
כמו כן ניתן למקם מצלמת טיימלאפס לכל אורך בניית הפרויקט וקבלת סרטון קצר המתאר בדקות בנייה של שנים. כל החומרים המועברים ערוכים ברמת גימור גבוהה באיכות של 4K.